Cao tít tận trên kia, ở đó,
đã kéo căng hết cỡ sợi âm thanh
nhún nhảy, hót vang - một con chim nhỏ

Bỗng như một mũi tên rời cung nỏ
chim vụt bay như chẻ dọc cành cây
để cho vòm lá mãi lay lay

Như phoi bào gỗ thông đẫm nhựa
chim sống đấy mà đã như bốc lửa
tan mình trong tiếng hót rực vàng

Tôi uổng công chong mắt lên tìm
song chỉ thấy trên cành cây khô khẳng
đang thầm hát - cả một bầu im lặng


Nguồn: Octavio Paz (Thơ văn và tiểu luận), NXB Đà Nẵng, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)