Giờ phút hằng chờ đợi là đây
Trên bàn ăn
lung linh
ngọn đèn vàng xoã tóc
Đêm tối biến khung cửa sổ thành vô hạn
Không có ai ở đây
Quanh tôi chỉ là những hiện hữu vô danh

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé