Bước chân tôi rải dọc đường phố này
Vọng âm
Trên một đường phố khác
Mà ở đó
Tôi nghe bước chân tôi
Rải dọc đường phố này
Mà ở đây

Chỉ sương mù có thật

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé