Những bàn tay lạnh
vội vã tháo gỡ
từng miếng băng bóng tối
Tôi mở mắt
Còn đây
Tôi vẫn sống
Ngay giữa
Một vết thương tươi rói

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé