Cùng trăm ngàn màu sắc
Thắm thiết với lòng ta
Ngươi xứng danh hoàng hậu
Trong ánh sáng mặt trời
Ngươi hiện ra, khắp nơi
Đẹp không gì sánh được
Đầy quyến rũ không nguôi
Ôi đô thành huyền diệu
Các em nhỏ đến với ngươi
Miệng các em ca hát
Suốt cuộc đời thán phục
Thành phố Phnom Penh ơi
Hãy gìn giữ không rời
Hồn của ngươi trong sáng
Và niềm yêu của chúng tôi


Bài thơ đã được phổ nhạc ở Campuchia
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)