Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2019 20:49

春元開筆

筆有名花竹上栽,
一番春到一番開。
吾儒勲烈盈訏壤,
總屬毫端運用來。

 

Xuân nguyên khai bút

Bút hữu danh hoa trúc thượng tài,
Nhất phiên xuân đáo nhất phiên khai.
Ngô nho huân liệt doanh hu nhưỡng,
Tổng thuộc hào đoan vận dụng lai.

 

Dịch nghĩa

Bút có hoa nổi tiếng cấy trên đầu ngọn trúc
Mỗi một lần xuân đến một lần nở
Công nghiệp làng Nho ta đầy trời đất
Đều tuỳ thuộc vào sự vận dụng của ngòi bút


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đầu ngọn trúc trồng hoa nổi tiếng
Mỗi lần lại nở dịp đầu xuân
Làng Nho công ngợp đầy trời đất
Hết thảy đều do bút chuyển vần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Đầu cành bút trúc có trồng hoa,
Nở xinh mỗi dịp tiết xuân hoà.
Nghiệp Nho ta được đầy trời đất,
Đều nhờ chóp ngọn chuyển vận ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời