Thịnh triều chốn chốn thảy vui tươi
Thoải mái dật tình gửi gắm chơi
Vui vẻ non sông quen biết mới
Ba thu trăng gió rước tình người
Văn thư rảnh rỗi hồn thơ sáng
Cảnh đẹp làm trong tục luỵ đời
Vũ trụ mênh mông nhìn thoả thích
Lâng lâng cánh mọc liệng bên trời


Nguồn: Thơ văn Ninh Tốn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984