Tôi sẽ cho bạn biết những đất nước này sẻn lời
Ở đó cái lưỡi dính vào vòm miệng
Như dính vào cái gai của một động từ xương xẩu
Tôi sẽ cho bạn biết những xứ sở này nặng trĩu
Những yên lặng và không gian ở đó cất lên tiếng thét
Ở đó buổi trưa kiên nhẫn đấu tranh
Cả cơn khát cũng luôn cảnh giác

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)