Con người thật tội nghiệp! Ham muốn đối với chúng ta
Chỉ khổ đau, hành hạ
Không có ham muốn cuộc sống
Không còn là cuộc sống, mà buồn bã
Yêu - thì nước mắt chảy hoài
Còn nhiên nhiên tự tại - thì cả đời sống ngáp dài!


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)