1
Cuộc đời là gì nhỉ? Tiểu thuyết - Còn tác giả là ai? Nặc danh
Chúng ta đọc từng chương, chúng ta cười, chúng ta khóc, rồi chúng ta ngủ

2
Cuộc sống của chúng ta là gì? Câu chuyện cổ tích
Thế còn tình yêu? Cái thắt nút
Kết cục buồn thương hay nực cười
Cứ ra đời, cứ yêu và mọi sự nhờ trời!


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)