Tình yêu là cái quái gì?
Sầu bi
Thé cứ sống thờ ơ lãnh đạm?
Không còn là sống


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)