Chúng ta nhìn thấy cái bóng của hạnh phúc trong những ước mơ của trần thế
Tất phải có hạnh phúc ở đâu đó: không thể có cái bóng mà không có vật thể


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)