“Ra khỏi nơi đây, đỡ tiêu tốn thời gian
Quỷ thần thầm thì với tôi:
Đi đi, sáng tạo lúc bình an
Anh không phải là cặp đôi say xỉn nhất”
Thượng đế ghé tai: “Hãy đi đi và viết
Nhưng nhớ một điều:
Đây là những người thân thuộc của anh”


Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)