Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2021 07:51

Народ

Задавлен бедностью народ,
Но нищетою он возвышен.
Невидим глазом и неслышим
Идёт в сердцах переворот.

Когда он завершится,
Не знаю, что случится.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Người dân rên siết bởi cảnh bần hàn
Tuy nghèo đói được nâng cao vị tước
Đôi mắt đang mờ, đôi tai đang điếc
Có cuộc đảo vần trong những trái tim

Khi xong xuôi công việc của người dân
Tôi không biết điều gì xảy ra tiếp nữa


Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tùng Cương

Tôi nhập sai bài, nên xoá ở đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tùng Cương

Dân đang bị đói nghèo đè nén,
Nhưng nghèo đói đặt dân lên thứ bậc cao.
Tai giả điếc, mắt giả đui,
Vờ không thấy can qua đang diễn ra trong lòng dân chúng.
Bao giờ đất trời đảo lộn,
Không biết chuyện gì diễn ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tùng Cương

Ngồi không vì buồn, cách li do Covid, xin dịch lại hai dòng cuối, có dùng nguyên một dòng ca dao Việt, cho đoạn này:
....
"Bao giờ dân nổi can qua,"
Thì ta không biết diễn ra chuyện gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời