Không từ nhà tù, không từ bị gậy
Không từ thói nông nổi hão huyền
Không từ rượu chè hay người tin cậy
Ngửa mặt tôi thề chẳng dám giàu thêm


Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)