Sống không cần họ, cũng chẳng cần tên
Nhưng theo mệnh lệnh không bao giờ hót
Chẳng đến nỗi nào là loài dốt nát
Không xây tổ ấm trên đất quê người


Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)