Mặt trời hiện lên
Mặt trời bốc lửa!
Ngọn của rừng xanh
Chói rực như mái nhà bằng vàng
Gà trống đập cánh
Tiếng gáy gọi ta
Tảng sáng gọi người đang ngủ
Thức dây, hãy đến cùng tiếng gáy!
Đứng lên
Hỡi những anh hùng!
Đứng lên
Hỡi người Đan Mạch!
Chiến đấu hăng say
Và vươn dậy với tháng ngày
Đều là vần đẹp của tráng ca!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)