Viết về điều gì ấy nhỉ?
Chẳng theo tâm nguyện chúng ta
Một mình không thể ngợi ca
Vũ trụ bao la bất diệt!
Bạn chọn đề tài về biển
Và viết về những cánh đồng,
Còn đề tài về núi sông
Ắt một nhà thơ khác chọn!
Nếu không có niềm vui sướng
cũng chẳng hề có khổ đau
Khi đó bạn đừng mơ hão
ca lên tiếng chuông tuyệt vời,
Bất cứ một chủ đề nào -
Cánh đồng xanh và biển biếc
hay là núi rừng trắng tuyết -
Sẽ là giả dối cả thôi!

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!