Первый снег

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Ai không yêu những bông tuyết đầu mùa,
Trong dòng giá băng những con sông lặng lẽ,
Trên đồng ruộng, trong làng thôn, rừng tùng nhỏ,
Sẽ ngân lên trong ngọn gió thoảng qua!

Ở trong làng mở hội mừng mãn gặt,
Tuyết từng bông sà xuống mặt phong cầm
Trên dải bờ xa xăm ngời tuyết sáng
Con nai rừng ngơ ngác vội dừng chân

Sao anh phải tay cầm roi thúc ngựa?
Cuốn xe bay ngựa nhẹ nhõm phi nhanh,
Trên các ngả đường đi trong đồng vắng,
Chấp chới tung như cánh thiên nga trắng,
Tuyết bay lên từ dưới vệt xe băng...

Ai không yêu những bông tuyết đầu mùa
Trong dòng giá băng những con sông lặng lẽ,
Trên đồng ruộng, trong làng thôn, rừng tùng nhỏ,
Sẽ ngân lên trong ngọn gió thoảng qua!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!

Dân làng mở hội đón mùa đông
Hoa tuyết rơi rơi trên phong cầm
Nai ngẩn ngơ nghe, quên không chạy
Lưng đầy tuyết phủ bên kia sông.

Roi ngựa giữ trong tay làm gì nhỉ?
Bầy ngựa đã thuần trong dây cương.
Dưới bánh xe lướt trên đường, tuyết
Như đàn thiên nga trắng bay lên...

Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời