“По холодной осенней реке”

По холодной осенней реке
Пароход последний плывет,—
Скоро, скоро в глухом городке
Зазимует районный флот.

Я уйду по знакомой тропе
Над родной ледоносной рекой
И в заснеженной русской избе
Зазимую с веселой вдовой.

Зазимую без всяких забот,
Как зимует у пристани флот...


1969

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Trên dòng sông thu giá lạnh
Nhẹ lướt con tàu cuối cùng, -
Sắp tới, trong thành phố vắng
Hạm đội tôi sẽ trú đông.

Tôi bước trên con đường quen
Bên sông - băng trôi mải miết
Và trong căn nhà ngập tuyết
Sẽ cùng góa phụ trú đông.

Trú đông, chẳng chút bận lòng,
Như hạm đội bên bến vắng…


Nguồn: Thơ Rubsov (Bản thảo, Nhiều dịch giả)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên mặt sông thu lạnh cóng
Chiếc tàu cuối cùng lênh đênh –
Đã sắp đến ngày nghỉ đông
Của đội tàu thành phố vắng.

Tôi theo con đường quen thuộc
Trên dòng sông băng quê hương
Đến ngôi nhà phủ tuyết sương,
Trú đông vui cùng bà goá.

Trú đông vô ưu êm ả ,
Như đội tàu nằm bến suông…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời