Tôi biết trả lời sao về điều dối trá?
Những cuộc hẹn xưa của hai ta bên đụn rạ?
Khi em chạy sang Adecbaigian
Tôi không nói: "Cô đi đi cho rảnh!"

Vâng, tôi đã yêu. Thì sao? Mặc thế!
Đến lúc ta để quá khứ được yên
Từ lâu rồi tôi không còn buồn phiền
Và sửa lại điều chi cũng không thiết nữa

Lời tình yêu ta không nên lặp lại
Và cũng ngưng mọi cuộc hẹn ngày mai
Nhưng nếu tôi và em còn gặp gỡ
Là ta cùng lừa dối nữa những ai...


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)