Tôi sẽ không bao giờ đi sao chép
Từ sách vở của Tiutchev hay của Fet
Thậm chí tôi sẽ thôi cả lắng nghe
Chính cả hai ông Tiutchev cũng như Fet
Và tôi không khi nào tự bịa đặt ra
Chính bản thân tôi, một thằng Rubtsov
Bởi điều đó mà tôi không còn tin được
Vào chính cái anh chàng Rubtsov kia
Nhưng lời thơ chân thành tôi sẽ kiểm tra
Qua hai ông Tiutchev cũng như Fet
Để tiếp tục cuốn sách Tiutchev và Fet
Bằng cuốn sách của Rubtsov thằng tôi


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 6-2006)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)