Tôi sẽ chết vào đêm rửa tội giá băng
Tôi sẽ chết khi thân bạch dương nứt toác
Rồi xuân đến trong táng đởm kinh hoàng
Dòng nước lũ nhấn chìm sâu nghĩa địa
Cỗ ván tôi, đời quên lãng thương tang
Lềnh phềnh nổi trên nước tràn mộ huyệt
Nước cuốn phăng, xô đập vỡ tan tành
Mảnh mảnh trôi vào bóng đêm mù mịt
Thế nghĩa là sao - tự tôi không thể biết
Bởi chẳng hề tin vào vĩnh cửu yên bình


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)