Tôi đã thấy đêm qua
Thân bạch dương gãy gập
Tả tơi bay cánh hoa
Sấm sét, mưa vùi dập
Gieo chết chóc, lệ nhoà
Không ai hòng tránh được
Đòn giáng tự cao xa
Sự đời này kỳ lạ
Mà ngẫm thông thái sao
Trải sấm sét thương đau
Để ban mai được đón
Càng rạng rỡ sắc màu
Xoè rẻ quạt vầng dương
Bừng lên ánh nắng vàng
Hoa đưa hương ngào ngạt
Hồ phả hơi rượi mát
Trong veo nước mênh mang


Ngày 27 tháng 8 năm 1964
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)