(Theo motif bức tranh "Tiếng chuông chiều")

Ánh tà dương nhạt hồng soi tỏ
Cửa sổ các túp nhà tường gỗ thân cây
Trên cánh đồng hoa chuông chuông đổ
Từ tháp chuông thánh đường dâng đầy

Tiếng chuông quanh làng, bên cửa sổ
Bên cột thánh đường, lan tỏa xa
Tôi nghe tiếng chuông thánh đường đổ
Tiếng hoa chuông trên đồng cỏ thầm thì

Đồng cỏ của người mỗi hoa chuông nhỏ
Chẳng kém chuông đồng nước Nga cổ của người
Thấm vào hồn Nga làng quê, đường phố
Thêm mới niềm vui, sức mới xuân tươi


1960
Nguồn: Tân Văn (số 2), tháng 1-2013, NXB Hội nhà văn
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)