Lời chuẩn xác của tôi
          rồi sẽ còn vang vọng!
có lẽ rồi tôi
           thành nhà thơ lừng danh!
Ở làng quê
           tôi sẽ được người ta dựng tượng!
Là đá hoa cương
           tôi vẫn ngây ngất men nồng!


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)