Đường ơi đường ơi
Chia phôi, chia phôi
Nỗi đau ngàn dặm
Đã quen lắm rồi

Tâm hồn bè bạn
Bà con họ hàng
Những tháng ngày vàng
Đã xa mờ mịt

Ồ con quạ rừng
Người bạn duy nhất
Xa cách xa cách
Đường ơi đường ơi

Mệt trong đám bụi
Từng bước lo âu
Phía xa tối sẫm
Mã đề cúi đầu

Trong đêm một mình
Bỗng hơi sợ sệt
Đường ơi đường ơi
Giã biệt, giã biệt...


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)