Cứ mỗi sớm dầm trong sương móc,
Hoa nở kìa! Ôi đẹp làm sao!
Nhưng rồi hoa bị phạt bằng lưỡi hái,
Tôi cứ băn khoăn – tên hoa gọi thế nào?

Rồi ngày tháng trôi qua, như thể
Điều bí huyền dần được hé ra:
Thật kỳ lạ và vô cùng êm dịu,
Hoa có tên "Mắt Anhiutina"


Nguồn: Thơ Rubsov (Bản thảo, Nhiều dịch giả)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)