Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi hái
Đầy vòng ôm hoa dại
Để tặng người con gái
Tôi yêu đã từ lâu

Tôi sẽ nói với em
Khi em bên người khác
Sao em nỡ quên hết
Những ngày em bên tôi
Tôi ước, giản dị thôi
Nhận bó hoa em nhé
Đôi phút nhớ về tôi

Em sẽ nhận bó hoa
Nhưng khi màn đêm xuống
Sương đặc như nỗi buồn
Em qua, không ngoái lại
Đành thôi, biết làm sao
Thôi đành, tôi ngậm ngùi

Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi ước
Tôi ước người tôi yêu
Nhạn những bông hoa dại
Tôi ước người tôi yêu
Nhận bó hoa tôi hái...


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)