Tôi vẫn nhớ, trăng soi vào cửa sổ.
Những hạt sương khuya lấp lánh trên cành
Tôi vẫn nhớ, chúng ta vào quán nhỏ,
Sau còn ra uống tiếp chỗ lều tranh

Bạn đã nói sẽ bỏ nhà đi mãi,
Rằng đời bạn màn sương trắng mịt mù.
Rồi như kể về ngày xưa, bạn lại
Lấy phong cầm chơi bản “Valse hoa”.

Tôi còn nhớ mưa và rác trên sân,
Trời không trăng sao, đêm tối âm thầm.
Chó buồn bã sủa vặt trong cũi nhỏ
Và tiếng rừng thông xào xạc xa xăm.