Chim én bay lượn kêu ríu rít
Chim non rơi xuống từ ổ cao
Đám trẻ trong làng ngay lập tức
Ùa đến xem chim non ngã nhào

Tôi cầm mảnh sắt cùn đào bới
Một nấm mồ cho chú chim rơi
Chim mẹ vẫn bay lui bay tới
Như thể không tin con chết rồi!

Nó còn lượn lờ mãi, rền rĩ
Khóc than dưới tầng nóc nhà tôi
Én ơi! Én quý yêu, sao thế
Sao trông nom con quá tồi?


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)