Bên túp lều rừng mục nát tan
Tôi yêu thích tìm nhặt, hái nấm
Lang thang giữa hàng cây thân trắng
Vào cuối ngày thu nắng sắp tàn

Đàn sếu tung cánh bay cao vút
Dưới vòm trời vòi vọi sáng trong
Và con thuyền loạt soạt cỏ lác
Trôi theo dòng lạch tới rừng thông

Gió se lạnh, trời quang mây tạnh
Con kênh bạc gợn sóng lăn tăn
Trên vòm cây nghe tiếng soạt nhẹ
Một chiếc lá vàng rụng xuống chân

Và dường như tâm hồn chân chất
Đang bay trong thế giới kỳ kỳ
Tựa như đàn chim kia đơn độc
Dưới vòm trời trong vắt bay đi


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)