Tôi để vào gùi bánh bỏ lò, phó mát,
Và sang hơn là một ít anh đào
Bỏ lại bánh mì thôi
- Tha nó đi tổ mệt!
Đường thì xa tít, ít gì đâu!

Nhưng bà cụ mọi điều như lường trước
Cứ giúi thêm cho ổ bánh mì!
- Nghe bà lão này - lời bà mộc mạc
Bánh mì, con ơi, tự nó biết đi


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)