Đến tận cùng
Đến âm thầm thánh giá
Nguyện giữ cho cõi lòng
Mãi vẫn còn trắng trong

Trước hoang vu
Một miền quê heo hút
Một rừng dương vàng vọt
Của tôi
Trước đơn côi
Cánh đồng trơ gốc rạ
Sạm đen và buồn bã
Dưới mưa thu thê lương
Trước công đường
Uỷ ban Xô viết xã
Trước đàn bò
Nhẩn nha bên cầu nhỏ
Trước tất cả
Thế gian tự ngàn xưa
Tôi xin thề:
Cõi lòng tôi trong trắng

Xin hãy để
Cõi lòng mãi trắng trong
Đến tận cùng
Nấm mồ trồng thánh giá


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)