Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mikhail Lermontov (162 bài)
- Yevdokia Rostopchina (5 bài)
- Aleksey Tolstoy (27 bài)
- Aleksey Koltsov (3 bài)
- Nestor Kukolnik (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Tùng Cương (1 bài)
- Thuý Toàn (1 bài)
Tạo ngày 14/07/2008 00:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/12/2012 13:04 bởi hongha83
Nikolai Platonovich Ogarev (Николай Платонович Огарев, 1813-1877) là nhà thơ nổi tiếng, nhà sử học, nhà dân chủ cách mạng Nga.