Ngày hôm qua, khoảng sáu giờ, có việc,
Tôi đến Xennaia, và rồi
Thấy người ta công khai và tàn nhẫn
Ðánh một người phụ nữ trẻ bằng roi.

Người phụ nữ không hề rên hay khóc,
Chỉ tiếng roi nghe vun vút; Bấy giờ
Tôi khẽ bảo nàng thơ tôi: "Nhìn đấy,
Cô gái này là chị của Nàng thơ!"