Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 22:12 bởi hongha83
Nicolai Hrelkov (Николай Хрелков, 1898-1950) là nhà thơ Bungari, sinh ở một thành phố nhỏ của đồng bằng sông Đa-nuýp, tổ tiên đã tham gia chiến đấu chống quân Thổ Nhĩ Kỳ. Nicolai Hrelkov đã tham gia phong trào đấu tranh của công nhân, là bạn của nhà thơ Gheo Milev, sau khi Milev bị giết năm 1925, Nicolai Hrelkov phải trốn ra nước ngoài, nhưng mấy lần bị bắt, trốn thoát, rồi lại bị bắt, cuối cùng ẩn cư tại Pháp. Ở Pari, gặp các nhà chính trị lưu vong và làm thợ đóng giày. Năm 1928, trở về nước. Bị bệnh lao trong 15 năm, mất năm 1950.

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sivat, 1985.