Có một khúc dân ca trong xứ sở quê hương
Từ dân chúng toát ra biết mấy buồn

Chị thợ gặt hát lên trên mênh mông đồng ruộng
Và người công nhân mệt nhoài hát rỉ rền thấp giọng

"Ra đi trên lưng chiến mã, với một khúc hát chiến chinh
Anh muốn xoá hết mọi bất công, dẹp hết mọi bất bằng

Nhưng ở chốn xa kia đến giờ hửng sáng
Cái chết vốn đã đợi chờ, ló dạng

Anh trẻ trai và đẹp đẽ, một thiện xạ kiên cường
Nhưng tay anh đã run, buông lỏng dây cương

Con ngựa bất kham bèn phi như gió
Chỉ còn chiếc yên không, ở trên lưng nó"

Hát bài hát ấy đi, bạn hữu với anh em
Và các chị em ơi, hãy hát bài háy ấy lên

Nhưng trong xứ quê hương tôi, lưu ý hát thầm nho nhỏ
Kẻo bà mẹ đáng thương nghe rõ

Có một khúc dân ca trong xứ sở buồn rầu của tôi
Ở giữa những nhà máy ngột ngạt, và trên đồng rộng vô hồi

Một khúc hát u sầm, một khúc hát trên cuộc đời tôi hết
Một khúc hát u sầm trên nỗi khổ chung da diết

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)