Trong vườn cây mùa thu
Nơi vào mùa lá rụng
(Hẳn là bạn vui sướng
Hỡi người bạn của tôi)
Người ta đến dạo chơi
Quên bẵng đi về bạn
Nhớ lại chuyện xa xôi
Bỗng nhiên...
năm tháng bước qua nhanh loang loáng
Còn số ngày không đếm nổi nữa rồi!
Làm sao có thể tìm cho thấy
Dấu chân bạn lạc loài
Và tôi hát lên bài hát cổ
Chỉ còn có
Nỗi đau trong chữ trong lời
Ôi muốn sao
Đi đến được nơi ấy
Nơi bao nhiêu năm trước đấy
Niềm vui chan chứa nơi nơi
Nhưng vườn thu trơ trụi


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)