Trong căn phòng trắng Thuỵ Sĩ
Một chiếc đầu - là cái gạt tàn
Đứng nhìn ra cửa sổ
Đứa trẻ Nga nhớ nhớ quên quên

Mùi dâu tây chín lan tỏa
Sống bằng phố phường
Và khó lòng người ta bố thí
Cho Nika trần trụi chốn nương thân


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)