Sao em muốn được chạy
Trên ngọt ngào cánh đồng
Hai cánh tay dang rộng
Quên hết cả bản thân

Sao em muốn ngã xuống
Sấp mặt vào đất mềm
Khóc gào lên đau đớn
Quên đi hết về anh


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)