Những ngọn gió lạnh đã mệt mỏi
Căng xác Giê-xu phơi giữa sân
Như lũ lợn rừng, những chú nhóc
Sục sạo vườn ai ngập cỏ hoang

Người quét rác dọn quang hè phố
Người gác đèn tắt lụi ánh đèn
Và đã nhạt màu không còn đỏ
Những giọt tròn vệt máu bị bỏ quên!


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)