Những hồi chuông liên tỉnh
Các ngươi cứ nối tiếp đuổi theo nhau
Chung quanh quả địa cầu
Ai tìm ai nhỉ?
Vách kính giữa người ấy và em rung vỡ
Bởi những tiếng hét la
Đả đảo những hồi chuông điện thoại
Những hồi chuông, hãy tắt lịm đi

Chúng ta sẽ im lặng chuyện trò
Mắt nhìn vào mắt
Để ngăn những tiếng gào thét
Giữ cho trái đất ốm được yên
Hãy để cho trái đất cứ rào rạt cỏ xanh
Và gió cứ rung rinh vòm lá
Trên trái đất của em bị chấn thương khổ sở
Chúng ta sẽ trò chuyện lặng im
Về chuyện
Làm sao để tuổi thơ không bị giết


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)