Ngày chìm vào đêm tối
Phố xá ngủ trong mưa
Nhà thành cái bóng mờ
Cái bàn trông không rõ
Góc phòng biến mất cả
Ghế cọt kẹt ngủ mơ
Đứng bên bàn đêm mưa
Ghế thấy sao cô lẻ
Ô này chó yêu quý!
Em không ngủ vì sao?
Chị ra với em nào
Chị xua đêm đi nhé!
Chị em ta hồi nhớ
Ngày qua, nắng mặt trời


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)