Không phải em viết những bài thơ của mình?
Thôi cũng được, không phải em
Không phải em kêu lên, thiếu mất chữ mất dòng?
Không phải em
Không phải em sợ những giấc ngủ rối rắm?
Không phải em
Không phải em lao xuống vực ngôn từ sâu thẳm?
Thôi cũng được thôi, không phải em

Các bạn sực tỉnh trong tối đêm
Và không đủ sức kêu lên
Và không tìm ra lời lẽ...
Không, lời lẽ ngôn từ có đó!
Hãy lấy vở ra

Và hãy viết lại cái điều
Các bạn đã nhìn thấy trong mơ
Cái đêm vừa qua, đớn đau và tươi sáng
Các bạn hãy viết về mình
Thì bấy giờ tôi tin các bạn
Rằng không phải tôi viết những bài thơ tôi


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)