Không hiểu vì sao
Khi đến một thời điểm
Ta lại đuổi tuổi thơ ra khỏi sân nhà?
Không hiểu vì sao
Ta cố cho mau
Bước qua các bậc thang ngày tháng?
Ta vội vã lớn
Và chạy qua tất cả số năm
Như ở trong giấc mộng?
Xin dừng lại chỉ một giây thoáng!
Xin hãy nhìn xem
Ta đã lãng quên
Nâng lên khỏi mặt đất
Những ước mơ về những truyện cổ tích
Trong bóng đêm chờ ta
Và về những cánh buồm đỏ thắm mộng mơ
Theo những bậc thang
Như theo từng ngày ngày một
Em chạy đến với những năm đã mất
Em nâng tuổi thơ lên hai tay
Và tả lại cho tuổi thơ
cuộc đời của nó


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)