Con hy vọng nơi mẹ
Ghi lại đủ mọi dòng
Kẻo chẳng khác gì hơn
Là đêm dài mất ngủ
Mọi trang giấy của con
Mẹ đóng thành tập vở
Sau này con sẽ cố
Sắp xếp lại tinh tươm
Có điều, nghe con nhé
Đừng bỏ con một mình
Kẻo tất cả thơ con
Biến thành nỗi bất hạnh


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)