Con thấy thiếu, mẹ ơi
Sự dịu dàng của mẹ
Như chim thiếu khí thở
Con chim sắp lìa đời!
Con thấy thiếu, mẹ ơi
Trên đôi môi của mẹ
Run rẩy điều lo sợ
Khi con mẹ đơn côi
Con thấy thiếu, mẹ ơi
Nét cười trong mắt mẹ
Đôi mắt nhoà dấu lệ
Nhìn con gắng mỉm cười
Sao trên thế gian này
Nỗi đau tăm tối thế!
Hẳn rằng, bởi một lẽ
Mẹ chỉ một mà thôi


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)