Em vô tình quên
Ngày sinh của em
Mà có thể là cố ý
Em không muốn xoay ngược kim đồng hồ
Trở lại thời thơ bé
Em sợ mất đi mất
Điều bí mật cuộc đời
Mà quên bản thân mình, tất cả mọi người
Đã ân cần trao cho em có được
Bẻ bông hoa đi
Trồng hoa chẳng mọc
Giết chết suối nguồn
Làm sao uống đã khát bạn ơi
Em đi qua bảy bậc thang cuộc đời
Nhưng em không thể hiểu
Bậc thang nào trong ấy
Là ngày sinh của em


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)