Em sẽ không đi tàu điện
Mùa thu phủ ngập đường ray
Em ở lại nhà, đơn giản
Bên ô cửa mở đón ngày

Như người quét rác buổi sớm
Gom sương mù vào xọt mây
Giục chân ngày đi mau mắn
Em thu âm thanh cầm tay

Gió tung lá bay quấn quýt
Lượn không hạ được xuống thềm
Và ô cửa sổ gió đập
Lanh canh kính vỡ vang lên

Em sẽ không đi tàu điện
Âm thanh đuổi theo ngày thu
Em ở lại nhà, đơn giản
Bên ô cửa vỡ khép hờ


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)